Działo się... 

Druga sesja plenerowa w Śląskim Ogrodzie Botanicznym zorganizowana przez Klub Abstynenta "Powrót" oraz Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przeszła już do historii.

Spotkanie miało charakter terapeutyczny, integracyjny oraz kulturalny. Wyjątkowym momentem było ognisko z udziałem kapeli góralskiej z Wisły, podczas którego uczestnicy Akademii Rozwoju Abstynenta zostali uhonorowani medalami, dyplomami i upominkami za długoletnią pracę nad sobą.

Gratuluję Wam wytrwałości!!

Jak zawsze czas spędzony w Waszym towarzystwie był twórczy, wesoły i bardzo pouczający!

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Web Page Designing Software