Wspólna sprawa – wspólne działania

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, to jedna z nielicznych chorób, na którą matka ma całkowity wpływ. Aby dziecko nie miało FAS, wystarczy nie pić w czasie ciąży alkoholu (nawet najmniejszych dawek).Tylko tyle. Warto wziąć to sobie do serca‼️

To właśnie pod hasłem „Zrozumieć FAS” 22 września w MDK odbyła się I Powiatowa Konferencja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie, której działania koordynuję.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i podmiotów zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną, edukacją i terapią dzieci oraz profilaktyką uzależnień z terenu powiatu mikołowskiego.

Wykłady prowadziły niekwestionowane autorytety w dziedzinie diagnostyki oraz profilaktyki FAS: dr n. med. Małgorzata Klecka – założycielki i prezes Fundacji FAStryga, mgr Katarzyna Łukowska – p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn – eksperta Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Obecni na sali podkreślili potrzebę propagowania w społecznościach lokalnych wiedzy o FAS oraz do podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki, podnoszenia kompetencji w tym zakresie oraz tworzenia możliwości wsparcia dla rodziców dzieci borykających się z tym syndromem. 

Fot. Tomasz Augustynowicz

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Free Website Maker