Zdrowy styl życia - to jest to

Ponieważ profilaktyka jest ważnym elementem działań społecznych w naszym mieście, Mikołów włączył się do realizacji wojewódzkiego projektu "Cegiełka zdrowia", którego celem jest zapobieganie zjawisku nadwagi i otyłości dzieci w wieku 5-6 lat.

  4 września w MBP odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem twórców projektu i dyrektorów przedszkoli, gdzie będzie on realizowany.

Projekt oferuje uczestnikom kompleksowe wsparcie: obejmuje zarówno dzieci, jak i ich otoczenie - rodziców, nauczycieli, angażując specjalistów: psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę.

Jestem przekonana, że dzięki takim działaniom wzrośnie w naszym mieście liczba osób świadomych jak ważna jest profilaktyka.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with Mobirise ‌

HTML Maker