World Cafe online

Mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych jak i pracownicy samorządowi z powiatu mikołowskiego, tyskiego i pszczyńskiego zostali zaproszeni 5 listopada przez Centrum Społecznego Rozwoju na rozmowy w sieci w ramach projektu "JST - NGO - zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji polityki lokalnej".

Do dyskusji dołączyłam także swój głos i przemyślenia na temat budowania partnerstwa między samorządem a NGO.

Na przykładzie Mikołowa mogę powiedzieć, że organizacje pozarządowe znalazły swój cel, działają pełną parą, a kiedy trzeba podążają własnym szlakiem. 

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Free Web Site Maker