Nie bagatelizujmy sygnałów

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

To moment refleksji nad tym, jak najmłodsi są chronieni przed krzywdzeniem. Zjawisko to jest wciąż problemem powszechnym i bardzo poważnym. Na to właśnie chcę zwrócić uwagę. Szczególnie teraz, kiedy dzieci i młodzież pozbawione codziennego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielami mogą odczuwać osamotnienie, niepokój, bezradność i doznawać krzywdy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie przygotowała kampanię mającą na celu rozpropagowanie gminnego telefonu zaufania 530461446 pod nazwą POP (Pomoc Osobom Pokrzywdzonym) pod którym od poniedziałku do piątku od godz.17-19 dyżuruje psycholog, który wysłucha, wesprze, udzieli porady.

GKRPA nagrała krótki spot reklamujący ten numer, a także przygotowała gadżety dla uczniów klas 7 i 8, które mają go rozpropagować. Wspólnie z członkami GKRPA przekażę je dyrektorom szkół, którzy wręczą je uczniom po ich powrocie do stacjonarnego trybu nauczania.

Pamiętajmy!️

Każdy rodzaj przemoc jest zły i zostawia ślady albo na ciele, albo w psychice dziecka. Na żadną przemoc nie powinno być przyzwolenia‼️

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Free HTML5 Page Builder