Integracyjny grill

Wszystkie organizacje pozarządowe, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie Gminy Mikołów, mogły 6 września wziąć udział w integracyjnym grillu.

Odbył się na terenie Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń, a jego organizatorem było Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie w plenerze było okazją nie tylko do integracji, bliższego poznana się, ale przede wszystkim omówienia planów na przyszłość i dalszej współpracy. Przypomnę, że głównym specjalistą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta jest Agnieszka Ganiek.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with ‌

Free Web Site Software