Brzmi tajemniczo - GRDPP

Mikołowskie organizacje pozarządowe złożyły wniosek o utworzenie w naszym mieście Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To grono doradcze, którego głównym zadaniem będzie wzmacnianie współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. a także koordynacja działań społecznych w Mikołowie.

👉27 stycznia wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych brałam udział w spotkaniu konsultacyjnym w tym temacie.

👉Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

✅Dokumenty są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń.

 ✅Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 lutego br. pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów)

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with Mobirise ‌

Free HTML Site Builder