Diagnoza problemów społecznych

Wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiłam 22 czerwca do budynku CAS przy ul. Jana Pawła II 4 dyrektorów szkół podstawowych.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych m. in. wśród uczniów naszych szkół podstawowych powstał raport „Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Mikołów”, który objął analizę zagadnień w obszarach: problem alkoholowy, problem narkotykowy, uzależnienie behawioralne, problem przemocy w rodzinie, problem przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemoc. 

Omówiony na spotkaniu materiał ma być pomocny dla dyrektorów podczas spotkań z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców do opracowania programów wychowawczych i profilaktycznych na nowy rok szkolny.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

Web Designing Software