Jubileusz 35-lecia

25 czerwca w miejscu, gdzie Duże Planty stykają się z ulicą Górniczą został odsłonięta ale im. Tadeusza Rosy. Tego samego dnia w Bazylice św. Wojciecha odprawiona została msza święta w intencji członków i sympatyków Klubu Abstynenta Powrót, zaś 26 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyła się Sesja Plenerowa z okazji 35-lecia Klubu Abstynenta Powrót. 

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with ‌

Mobirise