Rozmowa o przeszłości

Po spotkaniu z dr Marią Lipok-Bierwiaczonek, której staraniem powstało Muzeum Miejskie w Tychach, otwarłam jeszcze szerzej oczy na wartości i zabytki, które są wokół mnie🧐👀

Pani Maria nie tylko zna historię regionu, angażuje się w społeczne inicjatywy, ale też wspiera lokalne społeczności, kultywuje tradycje regionalne. 🤫Ponadto przygotowuje czytelniczą niespodziankę dla młodych Mikołowian 📖🤫

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with ‌

Mobirise