Spotkanie integracyjne w DDP

21 lipca w Dziennym Domu Pomocy w odbyło się spotkanie integracyjne władz miasta, przedstawicieli Rady Seniorów i Centrum Integracji Społecznej oraz podopiecznych Domu. Rozmawiano o bieżącym funkcjonowaniu jednostki, planach na przyszłość oraz o problemach podopiecznych.

Rozważano kwestie pozyskania nowych pensjonariuszy spośród mieszkańców Mikołowa.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

HTML5 Page Generator