Pakiety edukacyjne dla miasta

Mikołów zajął trzecie miejsce w konkursie "Ogranicz dostępność alkoholu". Pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działania edukacyjne zaadresowane do samorządów gminnych.

🔶Podsumowaniem były dwie konferencje, 9-10 sierpnia w Krakowie i 11-12 sierpnia w Poznaniu.

👉Katarzyna Łukowska - zastępca dyrektora PARPA podziękowała samorządom za podjęcie tematu ograniczania dostępności alkoholu i podejmowania interwencji w przypadku nielegalnej reklamy napojów alkoholowych.

👉Mikołów oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym mieście po raz kolejny wymienione zostały jako przykład modelowych działań w dziedzinie profilaktyki uzależnień!

🔶Kampania realizowana była na zlecenie Ministerstwo Zdrowia przez Studio Profilaktyki Społecznej.

Mikołów - ogród życia

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software