Śląskie Asy

Jako absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. K.Miarki w Mikołowie z ogromną przyjemnością informuję, że 18 września w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się Gala "Śląskich Asów" podczas której ponad 40 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zostało uhonorowanych. W gronie tym znaleźli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. K.Miarki w Mikołowie - Klaudiusz Karolewski i Wojciech Tąta, których przygotowywał do olimpiad nauczyciel Paweł Wojtuszek.

Gratuluję młodzieży ambicji, która pozwala osiągnąć edukacyjne sukcesy. 

Na zdjęciu nasze ASY i dyr. I LO Barbara Modzelewska. 

Foto. Monika Jodłowska (Sekcja Prasowa UŚ w Katowicach)

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Website Maker