Priorytetem jest aktywność

👏Mikołów odegrał niezwykle istotną rolę podczas ogólnopolskiej narady szkoleniowej dla przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej na temat pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Wykłady i warsztaty odbywały się trzy dni w Krakowie.
📌Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Daniel Melerowicz moderował spotkanie, wygłosił dwa wykłady oraz zaprezentował działania „CIS-Mikołów – 16 lat integrowania lokalnej społeczności. Prezentacja dobrych praktyk.”
📌Nasz CIS został podany jako przykład modelowych dział
bo nie tylko zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną mieszkańców miasta, ale kładzie nacisk na budowanie życia bez nałogu, pełnego radości, znaczenia i sensu. Uczy współodpowiedzialności za wykonywaną pracę, zapewnia wyjazdy i spotkania integracyjne dla całych rodzin. Łączy też różne środowiska👏👏
Organizatorzy narady: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia, PARPA, Studio Profilaktyki Społecznej.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Web Designing Software