Szkolenie w MDK

Pracownicy placówek oświatowych uczestniczyli 3 grudnia w MDK w zorganizowanym przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły i gminy”.
Miałam przyjemność szkolenie otworzyć, a poprowadziła je Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora PARPA, psycholog o specjalności klinicznej. Skierowane było do pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów, a także dla innych osób odpowiedzialnych za jakość działań profilaktycznych i interwencyjnych.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

HTML Builder