Jak rodzic z rodzicem

Nowy Zarząd Rady Rodziców SP4 w Mikołowie na rok 2019/2020 został wybrany w składzie: przewodnicząca Grażyna Skutnik-Kućma, zastępca Robert Stanosz, sekretarz Kaja Gierlotka, skarbnik Justyna Leśny. Miałam przyjemność spotkać się z trójką z nich. Nowe pomysły, nowa, energia, chęć działania i współpracy - to nas łączy. SP4 Mikołów Rada Rodziców dziękuję za ciekawy poranek!!

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Web Page Designer Software