Lokalna współpraca

Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół, przedszkoli, policji, sądu z gminy i powiatu uczestniczyłam 18 października w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Kooperacja 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Tematem wiodącym były rozmowy o głównych aspiracjach, wartościach i korzyściach związanych z podejmowaniem partnerskiej współpracy.

Cieszę się, że tyle tematów nas wszystkich łączy.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Web Designing Software