NGO-JST-BIZNES

Dobre praktyki we współpracy między administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i biznesem to zagadnienie, które były poruszane podczas 2-dniowej konferencji Ekonomia Społeczna. Współpraca Samorząd-Organizacje-Biznes. Konferencja, która odbyła się 15 i 16 listopada, miała charakter praktyczny, były zajęcia warsztatowe oraz wykłady.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

HTML5 Page Builder