Dla samotnych i potrzebujących

Jasełka przedstawione przez dzieci ze Stowarzyszenia "Uśmiech", kolędy w wykonaniu pana Andrzeja Reguły, Mikomusic oraz Zespołu Mikołowianki uświetniły wieczerzę wigilijną zorganizowaną 16 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy wspólnym stole zasiedli zarówno podopieczni ośrodka, osoby samotne, jak również przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, duchowieństwa i instytucji miejskich.

Fot. R.Gwiżdż

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Creator