Z wizytą w Chorzowie

Wiele ciepłych słów padło pod adresem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie, Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej podczas konferencji popularno-naukowej, która odbyła się 4 lutego w ZST nr 2 im. M.Batko w Chorzowie. Konferencja, w której wzięłam udział, była podsumowaniem Biegu Pamięci ze światłem pokoju 75r. Organizatorzy podkreślali ogromne zaangażowanie naszej społeczności, wrażliwość i zachowanie w sercach pamięci o przodkach. Mikołów stał się częścią bardzo ważnego projektu.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Web Site Designer Software