Partnerskie podejście

O lokalnej polityce społecznej, współpracy międzyinstytucjonalnej, modelu jednego okienka czyli punkcie kompleksowej obsługi, rozmawialiśmy 7 lutego podczas regionalnej konferencji upowszechniającej model Centrum Usług Społecznych zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Wspólnie z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandrą Stolarską z uwagą słuchałam o potencjale tkwiącym w lokalnej społeczności. W tym zakresie nasze miasto ma się czym pochwalić.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with ‌

Web Site Software