W Śmiłowicach już 1180 mieszkańców

Rozpoczęły się w sołectwach oraz dzielnicy Kamionka zebrania sprawozdawcze podsumowujące 2019 rok. Pierwsze odbyło się 12 lutego w budynku Rady Dzielnicy Kamionka, kolejne 13 lutego w siedzibie OSP Śmiłowice.

W sołectwie przybyłych powitał sołtys Józef Świerczyna, który poinformował, że na koniec roku 2019 było zameldowanych w Śmiłowicach 1180 mieszkańców, czyli o 118 więcej niż przed rokiem. Następnie przybliżył obecnym działalności Rady Sołeckiej w ubiegłym roku i przedstawił plany na rok bieżący. 

W dalszej części omówiona została działalność spółki wodnej oraz stan bezpieczeństwa w sołectwie. Mieszkańcy z niepokojem pytali m.in. o inwestycje kolejowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych mające przebiegać m.in. przez Śmiłowice i inne rejony naszego miasta. Burmistrz zapewnił, że zgadza się z negatywną opinią mieszkańców dotyczącą tej inwestycji i na pewno, nie tylko podczas konsultacji, wyrazi tę opinię.

Obecni pytali także o możliwości nadawania nazw ulic oraz numeracji domów szczególnie na nowo budowanych osiedlach, poruszyli temat budowy w przyszłości zespołu szkolno-przedszkolnego w Śmiłowicach.

W zebraniu uczestniczyłam wspólnie z burmistrzem Stanisławem Piechulą, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Remigiuszem Kusiem, radnym Krzysztofem Jakubcem, członkiem Zarządu Powiatu Janiną Szołtysek, członkami Rady Sołeckiej, strażnikami miejskimi i dzielnicowym z tego rejonu asp. Tomaszem Jałowym. 

Fot.B.Jastrzębski 

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with ‌

Mobirise.com