Gorący temat

Na dniach do każdego mieszkańca Mikołowa trafi ulotka informują o rządowym planie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Temat nowych linii kolejowych w Mikołowie bardzo mocno poruszył mieszkańców szczególnie, że plany przedstawionych linii kolejowych (ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170, arkusz 1 z 2) niszczą charakter naszego miasta, nasze dotychczasowe starania, najcenniejsze osiągnięcia i inwestycje, negatywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców którym niszczą dopiero wybudowane domy i osiedla, a ponadto pozostają w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami zarówno przyrodniczymi, budowlanymi jak i drogowymi.

Przeczytajmy szczegóły, rozpowszechnijmy informację, złóżmy uwagi do 10 marca, podpiszmy protest. 

Szczegóły: https://mikolow.eu/koleje-cpk/

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Created with Mobirise ‌

HTML Website Builder