Mieszkańcy pytali i apelowali

Sprawozdanie z rocznej pracy Rady Sołeckiej w Borowej Wsi, przedstawienie informacji na temat działalności radnych miejskich i powiatowych reprezentujących sołectwo, omówienie działalności spółki wodnej oraz stanu bezpieczeństwa - te tematy były przedmiotem zebrania sołeckiego, w którym uczestniczyłam 3 marca w sołtysówce w Borowej Wsi.

Ponadto mieszkańcy pytali m.in. co jest powodem brak lekarza w przychodni zdrowia, o dalszy losy odwiertu badawczego PGNiG, apelowali o dokonanie starań, aby na DK 44, została zamontowana tablica świetlna pokazująca prędkość jazdy samochodu. Był też poruszony gorący temat linii kolejowych CPK.

Sołtys Kazimierz Pruszydło przypomniał także inne sprawy jakimi w 2019 roku zajmowała się Rada Sołecka.

Foto. B. Jastrzębski

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with Mobirise ‌

Free Offline Website Maker