‼️UWAGA‼️‼️

W naszej codzienności zadomowiło się m.in. poczucie utraty bezpieczeństwa, strach, osamotnienie. W izolacji eskalują problemy uzależnień i przemocy.

Apeluję abyśmy reagowali na krzywdę ludzką,na krzyk, płacz i inne przejawy przemocy w rodzinie. 

Pamiętajmy - izolacja, która ma pomóc w walce z wirusem, skutecznie utrudnia wołanie o pomoc osób, które doznają przemocy.

Nie pozwólmy by innym działa się krzywda‼️

TELEFON ZAUFANIA

Dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia i pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie uruchomił Telefon Zaufania - 728 831 076. Codziennie od 8 - 11 dyżuruje psycholog, który udziela wsparcia poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę, informuje też o dostępnych obecnie formach pomocy instytucjonalnej.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Builder