Plany na przyszłość z Centrum Zdrowia i MOPS

22 lipca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w której wzięłam udział wspólnie z Prezesem Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie Cezarym Tomiczkiem, Dyrektorem ds. Medycznych Jackiem Czaplą. W trakcie posiedzenia omówiliśmy dotychczasową współpracę Komisji z Centrum Zdrowia i analizowaliśmy jaką formę mogłaby przybrać w kolejnych miesiącach i latach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego. Przedyskutowaliśmy też współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Kooperacji 3D. 

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Designed with Mobirise ‌

Free HTML5 Generator