Poległym bohaterom

Chwila refleksji i zadumy towarzyszyły mi podczas dzisiejszego dnia. W setną rocznicę wybuchu II Powstania Śląskiego wspólnie z burmistrzem Stanisławem Piechulą i wiceburmistrzem Mateuszem Handlem złożyłam kwiaty pod tablicą bohaterskiego czynu, która umieszczona jest na budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13.

Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze także w innych mikołowskich miejscach pamięci.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Built with ‌

Mobirise.com