Sztuka jest wieczna

Pani Renata Bonczar - artystka malarka, rysowniczka, projektantka, była kuratorka aż czternastu edycji pleneru malarskiego Impresje Mikołowskie, dokonała wspólnie z burmistrzem Stanisławem Piechulą, 21 sierpnia otwarcia nowej stałej ekspozycji obrazów w Białym Domku przy ul. Karola Miarki 15.

Obrazy wybitnych polskich i zagranicznych artystów współczesnych są część miejskiej kolekcji, powstałej przy okazji wspomnianych plenerów malarskich.

Fot. B.Prejs; J.Ciszek

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Builder