Zielone pracownie 2020

Z radością przyjęłam informację, że kolejne placówki oświatowe z naszej gminy wygrały konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację projektu pod nazwą „Zielona Pracownia 2020”.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kamionce przygotowała projekt pod nazwą "Woda - Źródłem życia”. (Dofinansowanie w kwocie 25 129,30 zł.).

Szkoła Podstawowa nr 12 w Bujakowie złożyła projekt pod nazwą "Szkolne laboratorium bioróżnorodności Eko? Logicznie!". (Dofinansowanie w kwocie 29 968,40 zł.).

Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone. Serdecznie gratuluję naszym zwycięzcom.

© Copyright 2020 Iwona Spychała-Długosz

Made with ‌

Mobirise